CV po angielsku

Zamierzasz szukać pracy w Anglii, Irlandii, USA a nawet Australii? Z pewnością przyda Ci się CV napisane w języku angielskim.
Pisząc angielską wersję Curriculum Vitae pamiętaj by nie używać polskich liter, np. nazwach miast, ulic, imion, itp. możesz wprowadzić zmiany w następujący sposób: [ą → a, ę → e, ć → c, ś → s, itd.].

WAŻNE! Angielskie CV na rynek pracy USA czy UK jest trochę innym dokumentem niż ten, którego życzy sobie coraz to większa grupa pracodawców w Polsce. Polski pracodawca i angielskie CV to dosłowna kopia polskiego życiorysu na język angielski.

Dane osobowe (ang. Personal data)
Jeżeli szukasz pracy w USA lub w Anglii, pamiętaj w amerykańskim i w angielskim CV nie zamieszczamy zdjęcia, nie podajemy daty urodzin, nie wpisujemy wieku, jak również nie podajemy naszego stanu cywilnego.
Standardowe dane: Imię i Nazwisko, adres, e-mail, telefon.

Doświadczenie zawodowe (ang. Professional Experience)
Dokument powinien zawierać istotne informacje opisane w sposób zwięzły, dotyczy to głównie sekcji: Doświadczenie zawodowe (ang. Work experience), np. gdy wpisujemy że pracowaliśmy w firmie ABC automatycznie musimy opisać zakres wykonywanych obowiązków, nasze osiągnięcia w danej branży(pracodawcy szukają tam informacji czy posiadasz odpowiednie umiejętności). Pamiętaj sekcja: Doświadczenie zawodowe to najważniejsza część CV – dlatego tutaj warto poświęć najwięcej czasu.

Wykształcenie (ang. Education)
Wpisując wykształcenie używaj odpowiedników, m.in. dla szkół w USA wyglądają następująco:

  • liceum, technikum → High School,
  • liceum lub technikum z maturą → High School degree,
  • licencjat lub inżynier → University Degree,
  • magister, magister inżynier → Master’s Degree.

W Anglii system edukacji jest trochę inny niż w Polsce, odpowiedniki które najbardziej pasują do naszych:

  • odpowiednik polskich szkół średnich → College, zakończony egzaminem → A-levels (coś na rodzaj naszej matury),

Dodatkowe umiejętności (ang. Qualifications and Additional Skills)

  • ukończone kursy, przebyte szkolenia, uzyskane licencje,
  • języki obce i ich poziom znajomości

Referencje (ang. References)
Pracodawcy z Wielkiej Brytanii dosyć często zasięgają informacji o pracownikach u byłych pracodawców.
Sprytnym rozwiązaniem jest zamieszczenie informacji w stylu „References available on request” (referencje na prośbę pracodawcy).

Klauzula o ochronie danych osobowych
W Wielkiej Brytanii podobnie w Australii i USA nie ma prawnego wymogu zamieszczania klauzuli o ochronie danych osobowych.

CV po angielsku do pobrania

Angielskie CV, zapisz na dysku swojego komputera - pobierz

CV po angielsku Word

Pobierz i edytuj na komputerze - pobierz

angielskie CV do wypełnienia

Dokument w formacie DOC - pobierzPlik w formacie DOC do pobrania - pobierz