„Lebenslauf” – CV w języku niemieckim

Lebenslauf(niemiecki życiorys) zbytnio się nie różni formą od naszego Curriculum Vitae.
Podobnie jak w polskim również w niemieckim życiorysie dobrze widziana jest fotografia kandydata, sam dokument objętościowo nie powinien przekraczać dwóch stron.
Życiorys organizuje się wokół kilku istotnych sekcji jak dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych.

Dane osobowe (Persönliche Daten): Imię i nazwisko(Name), adres(Adresse), numer telefonu(Telefon), adres e-mail(E-mail), data urodzenia(Geburtsdaten), ciekawostka to stan cywilny i liczba dzieci(Familienstand), obywatelstwo(Staatsangehörigkeit).

Wykształcenie (Schulbildung): postaraj się wpisać niemieckie odpowiedniki zdobytych tytułów czy też rodzaju wykształcenia.

Doświadczenie zawodowe (Berufliche Erfahrungen): uściślij, co osiągnąłeś na poprzednich etatach, bo to ważne informacje dla twojego pracodawcy.

Znajomość języków (Sprachkenntnisse): języki i ich stopniem znajomości: język ojczysty (muttersprache), biegły (fließend), dobry (gut), podstawowa znajomość (grundkenntnisse).

Dodatkowe umiejętności (Zusätzliche Fertigkeiten): tutaj możemy napisać np. znajomość programów (komputerowych), prawo jazdy, itd.cv po niemiecku

Klasyczny wzór CV ze zdjęciem w formacie DOC - pobierz