List motywacyjny

List motywacyjny jest dokumentem nadal często wymaganym przez pracodawców oferujących pracę, a jego treść bardzo często decyduję o tym czy przejdziemy do następnego etapu rekrutacji.
Co tak naprawdę powinien zawierać list motywacyjny?
Na samej górze dokumentu powinien mieć zapisane nasze dane:
- imię i nazwisko(lewa strona dokumentu),
- informacje kontaktowe: e-mail i telefon(lewa strona dokumentu),
- data i miejscowość(po prawej stronie),
- poniżej daty wpisujemy nazwę firmy bądź dane osobowe osoby do której jest skierowany dokument(prawa strona dokumentu).
Pisanie listu motywacyjnego zaczynamy od zwrotu grzecznościowego np. „Szanowni Państwo”, „Szanowny Panie” itp.
W samym dokumencie watro wspomnieć o doświadczeniu zawodowym(o ile takowe posiadamy) które ma ścisły związek ze stanowiskiem pracy na które aplikujemy.
Również nie powinno zabraknąć opisu zalet osobowych takich jak: kreatywność, pracowitość, chęć nauki i rozwoju zawodowego, nasze zalety najlepiej uzasadnić podpierając się konkretnymi przykładami. Dokument nie powinien być długi, koniec dokumentu to również zwrot grzecznościowy i własnoręczny podpis.

Poniżej przykład listu motywacyjnegolist motywacyjny

Sytuacja bezrobotnych na rynku pracy jest trudna. Szczególnie dotyka to osób szukających pracy w małych miastach a także tych w regionach kraju gdzie przemysł i usługi są słabo rozwinięte. Dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie się do poszukiwania pracy.