„Lebenslauf” – CV w języku niemieckim

Lebenslauf(niemiecki życiorys) zbytnio się nie różni formą od naszego Curriculum Vitae.
Podobnie jak w polskim również w niemieckim życiorysie dobrze widziana jest fotografia kandydata, sam dokument objętościowo nie powinien przekraczać dwóch stron.
Życiorys organizuje się wokół kilku istotnych sekcji jak dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych.

Dane osobowe (Persönliche Daten): Imię i nazwisko(Name), adres(Adresse), numer telefonu(Telefon), adres e-mail(E-mail), data urodzenia(Geburtsdaten), ciekawostka to stan cywilny i liczba dzieci(Familienstand), obywatelstwo(Staatsangehörigkeit).

Wykształcenie (Schulbildung): postaraj się wpisać niemieckie odpowiedniki zdobytych tytułów czy też rodzaju wykształcenia.
Gymnasium – liceum
Berufsfachschule – szkoła zawodowa
Studium – studia
Berufliche Weiterbildung – szkolenie zawodowe (mogą być kursy, szkolenia itp.)

Doświadczenie zawodowe (Berufliche Erfahrungen): uściślij, co osiągnąłeś na poprzednich etatach, bo to ważne informacje dla twojego pracodawcy.

Znajomość języków (Sprachkenntnisse): języki i ich stopniem znajomości: język ojczysty (muttersprache), biegły (fließend), dobry (gut), podstawowa znajomość (grundkenntnisse).
Znajomość języków możesz również określić według Skali Rady Europy: A1 – początkujący, A2 – podstawowy, B1 – średnio zaawansowany, B2 – wyższy średnio zaawansowany, C1 – zaawansowany, C2 – zaawansowany biegły.

Dodatkowe umiejętności (Zusätzliche Fertigkeiten): tutaj możemy wpisać napisać np. znajomość programów (komputerowych), prawo jazdy, ukończone kursy, umiejętności personalne.
Do określeniu poziomu znajomości pewnych zagadnień możemy użyć m.in. tej skali:
Grundkenntnisse - podstawowa wiedza
Gute Kenntnisse - dobra wiedza
Sehr gute Kenntnisse - bardzo dobra wiedza

cv po niemiecku
Klasyczny wzór CV ze zdjęciem DOC - pobierz
szablon cv do pobrania
Szablon CV DOC / WORD - pobierz
szablon niemieckie CV
Szablon CV do wypełnienia / WORD - pobierz