List motywacyjny (wzór) na stanowisko „handlowiec”

 

Tomasz Nowakowski
ul. Włókiennicza 8 m. 31
10-100 Białystok
tel. 606-343-XXX

Białystok, 02.06.2013


Zbigniew Poniatowski
Kierownik ds. HR
Promar Sp. z o.o

 

Szanowni Panie,

odpowiadając na ofertę pracy dla Przedstawiciela Handlowego w firmie Polskie Soki zamieszczoną 12 maja 2013 r. w gazecie Kramik, zgłaszam swoją kandydaturę na to stanowisko pracy.

Posiadam doświadczenie zawodowe związane z bezpośrednią sprzedażą które zdobyłem w firmie „Kamis”. Wykształcenie z zakresu marketingu i zarządzania pomaga mi odnoszeniu dobrych wyników sprzedaży. Bardzo dobrze znam topografię województwa mazowieckiego (prawo jazdy kat. B z 5-letnią praktyką).

Jestem osobą dyspozycyjną, komunikatywną i rzetelną, a w moich zadaniach cechuje mnie wytrwałość. Do listu dołączam życiorys w którym dokładnie jest opisany przebieg mojego kształcenia jak i doświadczenie zawodowe.

Z miłą chęcią dokładniej przedstawię swoją kandydaturę w czasie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Z wyrazami szacunku,
Tomasz Nowakowski

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)