List motywacyjny

List motywacyjny - dokument który coraz rzadziej ląduje na biurku pracodawcy, a jak już trafia w ręce osoby rekrutującej to jego treść często decyduję o tym czy przejdziemy do następnego etapu rekrutacji.

Co tak naprawdę powinien zawierać list motywacyjny?

Na samej górze dokumentu powinien mieć zapisane nasze dane:
• imię i nazwisko(lewa strona dokumentu),
• informacje kontaktowe: e-mail i telefon(lewa strona dokumentu),
• data i miejscowość(po prawej stronie),
• poniżej daty wpisujemy nazwę firmy bądź dane osobowe osoby do której jest skierowany dokument(prawa strona dokumentu).

Pisanie listu motywacyjnego zaczynamy od zwrotu grzecznościowego np. „Szanowni Państwo”, „Szanowny Panie” itp.
W samym dokumencie watro wspomnieć o doświadczeniu zawodowym(o ile takowe posiadamy) które ma ścisły związek ze stanowiskiem pracy na które aplikujemy.

Również nie powinno zabraknąć opisu zalet osobowych takich jak: kreatywność, pracowitość, chęć nauki i rozwoju zawodowego, nasze zalety najlepiej uzasadnić podpierając się konkretnymi przykładami. Dokument nie powinien być długi, koniec dokumentu to również zwrot grzecznościowy i własnoręczny podpis.

list motywacyjny

Przykład listu DOC / WORD - pobierz

Sytuacja bezrobotnych na rynku pracy jest trudna. Szczególnie dotyka to osób szukających pracy w małych miastach a także tych w regionach kraju gdzie przemysł i usługi są słabo rozwinięte. Dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie się do poszukiwania pracy.