CV klauzula 2019 / RODO

Na dole dokumentu należy zamieścić informację t.zw. klauzulę (oświadczenie). Poniższa informacja pozwala na sprawne przeprowadzenie rekrutacji(zresztą wszystkiego można się dowiedzieć z treści oświadczenia).

Treść klauzuli 2019 - RODO:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Treść klauzuli często się zmienia a to ze względu na krajowe bądź unijne ustawodawstwo (obecnie nowa wersja klauzuli z dnia 10 maja 2018 roku).

Aktualna klauzula CV może mieć również bardziej uproszczoną formę. RODO pozwala odejść od zbyt formalnego i tym samym skomplikowanego słownictwa. Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych (kandydat do pracy) powinien w pełni rozumieć, na jakie czynności wyraża zgodę, a pracodawca, jako podmiot administrujący jego dane, zobligowany jest do udzielania informacji, co się dzieje z danymi kandydata.

Przykład uproszczonej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [NAZWA FIRMY XYZ] w niezbędnych czynnościach procesu rekrutacyjnego."


Jak zamieścić klauzulę w dokumencie programu WORD (Microsoft Office) lub WRITER (Open Office)?

W dokumencie programu WRITER wygląda to następująco(opis i patrz rysunek):
Otwieramy nasz dokument, z paska narzędziowego wybieramy WSTAW z listy rozwijanej wybieramy STOPKA i zaznaczamy DOMYŚLNIE, w tym momencie kursor myszki pojawia się w stopce i w teraz możemy wkleić zawartość KLAUZULI. Zawartość stopki(w tym przypadku nasza klauzula) automatycznie będzie się pojawiała na kolejnych stronach dokumentu.

wskazówki jak dodać stopkę z klauzulą


Piszesz list motywacyjny? skorzystaj - kreator listu motywacyjnego.