REKLAMA

 

CV klauzula 2020 / RODO

Na dole dokumentu należy zamieścić informację t.zw. klauzulę (klauzula poufności / oświadczenie). Poniższa informacja pozwala na sprawne przeprowadzenie rekrutacji(zresztą wszystkiego można się dowiedzieć z treści oświadczenia).

Treść aktualnej klauzuli 2020 - RODO:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Treść klauzuli często się zmienia a to ze względu na krajowe bądź unijne ustawodawstwo (obecnie nowa aktualna wersja klauzuli z dnia 10 maja 2018 roku).

Aktualna klauzula CV (klauzula poufności) może mieć również bardziej uproszczoną formę. RODO pozwala odejść od zbyt formalnego i tym samym skomplikowanego słownictwa. Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych (kandydat do pracy) powinien w pełni rozumieć, na jakie czynności wyraża zgodę, a pracodawca, jako podmiot administrujący jego dane, zobligowany jest do udzielania informacji, co się dzieje z danymi kandydata.

Przykład uproszczonej aktualnej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [NAZWA FIRMY XYZ] w niezbędnych czynnościach procesu rekrutacyjnego.

Jak długo nasze CV będzie przetwarzane?

Może się tak zdarzyć że nie przejdziemy pomyślnie procesu rekrutacji i nie zostaniemy zatrudnieni, natomiast pracodawca zachowa nasze CV w swojej bazie na poczet przyszłych rekrutacji.

Aby tak się stało (nie jest to oczywiście złoty środek) w klauzuli należy użyć następującego zwrotu "przeprowadzenia przyszłych rekrutacji".

Przykładowa skrócona treść klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez [NAZWA FIRMY XYZ] w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.

Jak zamieścić klauzulę w dokumencie programu WORD (Microsoft Office)?

Przejdźmy zatem do programu Word, tutaj pracujemy na plikach o rozszerzeniu DOC, DOCX. Dodanie stopki a w stopce aktualnej klauzuli zgodnej z RODO, to kwestia czterech kliknięć i wklejenia oświadczenia w którym wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych.

jak dodać klauzulę w programie Word instrukcja

 

Po przeniesieniu do stopki metodą kopiuj i wklej dodajemy wcześniej przygotowaną klauzulę, może to być wersja oficjalna długa, skrócona, bądź dedykowana do konkretnego pracodawcy(często duże firmy, korporacje w ofercie pracy proszą kandydatów o zamieszczanie klauzuli o konkretnej treści).

 

aktualna treść klauzuli w CV skrócona


Program WRITER (Open Office) dodajemy stopkę i oświadczenie: "Zgoda na przetwarzanie ..."

W dokumencie programu WRITER wygląda to następująco(opis i patrz rysunek):
Otwieramy nasz dokument, z paska narzędziowego wybieramy WSTAW z listy rozwijanej wybieramy STOPKA i zaznaczamy DOMYŚLNIE, w tym momencie kursor myszki pojawia się w stopce i w teraz możemy wkleić zawartość KLAUZULI. Zawartość stopki(w tym przypadku nasza klauzula) automatycznie będzie się pojawiała na kolejnych stronach dokumentu.

wskazówki jak dodać stopkę z klauzulą

 


Dedykowana klauzula w dokumentach rekrutacyjnych

Zanim dodasz aktualną klauzulę do CV bądź listu motywacyjnego, sprawdź ofertę pracy być może pracodawca życzy sobie abyś zamieścił przygotowaną przez ich biuro spersonalizowaną klauzulę. Zazwyczaj treść takiego oświadczenia (zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata) jest podpięta do oferty pracy na którą odpowiadasz.


Brak klauzuli w CV - konsekwencje

Według krajowego prawa (dodatkowo spotęgowane nowym ustawodawstwem UE i słynnym RODO) taki dokument z dużym prawdopodobieństwem może wylądować w niszczarce do dokumentów. Chociaż nie musi, wielu specjalistów zauważa że samo przesłanie dokumentów w świetle RODO już jest zgodą na udział kandydata w procesie rekrutacji. Czy każdy rekruter podziela to zdanie? Jestem przekonana że nie, więc po co ryzykować, publikujmy zgodę na poczet przyszłej bądź przyszłych (kolejnych) rekrutacji.

up